top of page

Regulamin 

INFORMACJA DLA KLIENTA-KONSUMENTA


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Golfa i Fortyfikacji w Toruniu ul. Kociewska 30A 87-100 Toruń


2. Z administratorem można się skontaktować poprzez e-mail lub pisemnie: adres siedziby administratora: Kociewska 30 A 87-100 Toruń lub golf@tatfort.pl Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgodny nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza europejskim obszarem gospodarczym.

bottom of page